.app

Chạm vào
địa chỉ hoàn hảo.

Chỉ từ
552.913 ₫ 388.913 ₫/năm đầu tiên


VPS mới và cải tiến

Máy chủ SSD
nhanh như chớp mà bạn có thể
thiết lập trong vài phút.

Chỉ từ
597.000 ₫/tháng


Office 365

Làm việc mọi nơi nhờ Office trực tuyến.

Chỉ từ
189.000 ₫/tháng


Giảm giá miền!

Những điều tốt đẹp
xảy ra tại đây.

Chỉ từ
282.913 ₫/năm đầu tiên

Miền. Dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý. Office 365.
Khách hàng của chúng tôi: AgriLedger

"GoDaddy là một phần quan trọng trong tất cả các công ty mà chúng tôi điều hành. Chỉ một tuần là chúng tôi đã có website sẵn sàng hoạt động và dịch vụ email thì có ngay lập tức.

Nhanh chóng, đơn giản, không phiền phức.

Tất cả các dịch vụ của họ đều tập trung ở một nơi và dễ dàng sử dụng. Thật khó tin là chúng tôi đã biến ý tưởng thành hiện thực chỉ trong vòng 2 tháng."

David Davies, Người sáng lập www.agriledger.com

Tiến lên với GoDaddy.

Nếu bạn có câu hỏi về miền, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn.

Xem giới hạn sản phẩm và chính sách pháp lý
Logo và dấu của bên thứ ba đã được họ đăng ký thương hiệu. Mọi quyền được bảo lưu.