Chương trình liên kết
Kiếm tiền từ doanh số khi quảng bá GoDaddy trên trang của bạn.

Chọn trong nhiều lựa chọn quảng cáo biểu ngữ và văn bản phù hợp với trang của bạn.

Không mất chi phí hay phải mua hàng ở mức tối thiểu – bạn không có gì để mất.

Kiếm hoa hồng cạnh tranh thông qua liên kết của đơn vị liên kết.

Kiếm thêm tiền từ blog, website hoặc bản tin email của bạn.

Trở thành đơn vị liên kết để kiếm tiền thật dễ dàng. Chỉ cần đặt một trong các biểu ngữ hoặc liên kết của chúng tôi tại nơi khách truy cập,
khách hàng và bạn bè của bạn nhìn thấy, bạn sẽ kiếm được tiền với mỗi lượt bán hàng đủ điều kiện thông qua quảng cáo của bạn.

Bắt đầu bằng cách tham gia vào một trong những mạng lưới liên kết đối tác của chúng tôi. affiliates@godaddy.com

Tất cả mọi người cùng có lợi khi bạn trở thành đơn bị liên kết của GoDaddy.

Trở thành đơn vị liên kết của GoDaddy có lợi cho cả bạn và khách truy cập của bạn. Khách truy cập của bạn nhận được ưu đãi tốt với sản phẩm từ nhà đăng ký miền số 1 thế giới – và bạn sẽ nhận tiền với mỗi giao dịch mua hàng đủ điều kiện mà họ thực hiện qua liên kết tới đơn vị liên kết của bạn!

icn-pws-ecomm-much-more-than-standard-03
Chọn tùy chọn của bạn
Tham gia thông qua Commission Junction và thiết lập tài khoản đơn vị liên kết của bạn.
icn-pws-ecomm-capture-your-unique-style-03
Đặt quảng cáo của bạn
Chọn từ trên 100 quảng cáo biểu ngữ và liên kết văn bản để đặt vào bất cứ vị trí nào trên trang của bạn. Bạn không cần phải là chuyên gia kỹ thuật – chỉ cần sao chép và dán lại mã chúng tôi đã cung cấp vào trang web hoặc blog hoặc trong email của bạn và thế là xong!
icn-pws-ecomm-connect-with-your-customers-03
Kiếm tiền hoa hồng
Khách truy cập nhấp vào liên kết đến GoDaddy từ quảng cáo của bạn thì sẽ được coi là giới thiệu. Nếu họ tiến hành giao dịch mua đủ điều kiện, bạn sẽ tự động kiếm được tiền hoa hồng!
4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.