Vượt ngoài phạm vi email với Microsoft Office 365

Bạn muốn đạt được hiệu quả tốt hơn? Hãy sử dụng phần mềm máy tính với Microsoft Office. Bắt đầu tạo tài liệu Word, sắp xếp hợp lý với các trang tính Excel, tạo bản trình chiếu PowerPoint ấn tượng và bắt đầu tận dụng Outlook. Ngoài ra, bạn sẽ được hưởng lợi từ việc đồng bộ email, lịch và danh bạ một cách hoàn hảo.

Sau đây là cách thức hoạt động:

  1. Trình quản lý tài khoản GoDaddy sẽ giúp bạn chọn gói Office 365 phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.
  2. Chúng tôi sẽ phối hợp với bạn để tạo ra từng tài khoản nhân viên mới.

  3. Các nhân viên của bạn sẽ nhận được một email có thông tin mà chúng tôi sẽ cần để truy cập vào máy chủ chứa dữ liệu của họ, để chúng tôi có thể di chuyển thông tin khỏi máy chủ.

  4. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho các nhân viên của bạn liên kết đến một công cụ dễ sử dụng để đảm bảo các cài đặt email của họ di chuyển một cách trơn tru.

  5. Ở phía sau, chúng tôi sẽ di chuyển tất cả thư của nhân viên đến tài khoản mới của họ.

  6. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi hoàn thành quá trình này, khi đó nhóm của bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu sử dụng Office 365.

Toàn bộ quá trình này diễn ra trong thời gian thuận tiện cho bạn và không yêu cầu doanh nghiệp của bạn ngừng hoạt động. Bạn cần xem lại nền tảng IMAP hiện tại của mình để quyết định xem Office 365 có phải lựa chọn phù hợp nhất không. Nếu có lo ngại về hoạt động và quan tâm đến tính hiệu quả, bạn sẽ muốn nâng cấp lên nền tảng năng động hơn với Office 365. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ luôn bên bạn trong suốt quá trình.

Hầu hết quá trình di chuyển chỉ mất vài phút để thiết lập và hoạt động.

Phát triển doanh nghiệp của bạn Đừng lãng phí thời gian và mạo hiểm làm mất dây cứu sinh cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập bằng Trình quản lý tài khoản GoDaddy chuyên dụng để cùng bạn xem lại giá và lên lịch.

Ba câu hỏi liên quan thường gặp nhất
ep_green_box_icon

Hãy gọi cho chúng tôi để bắt đầu.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Office 365 hoạt động và GoDaddy có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật cho tổ chức của bạn không?

(0284) 458 1371