photo-board-directors-betsy-rafael

Betsy Rafael
Cựu Giám đốc kế toán của Apple

Trở về

Betsy Rafael có hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính trong ngành công nghệ và góp mặt vào hội đồng GoDaddy vào tháng 3 năm 2014. Betsy giữ chức Phó chủ tịch và Điều hành doanh nghiệp Apple từ năm 2007 và vào tháng 1 năm 2008 bà được bổ nhiệm vai trò bổ sung làm Giám đốc kế toán cho tới khi nghỉ hưu vào tháng 10 năm 2012.

Từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 9 năm 2006, bà từng là Phó chủ tịch, Điều hành doanh nghiệp và Giám đốc kế toán chính của Cisco Systems, đồng thời giữ chức vụ Phó chủ tịch, Tài chính doanh nghiệp cho Cisco Systems từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007. Trong suốt sự nghiệp tài chính và điều hành của mình, Betsy từng làm việc tại nhiều công ty, trong đó có Ernst & Young, Sun, SGI, Escalate và Aspect Communications.

Betsy tốt nghiệp loại giỏi bằng Cử nhân kế toán tại Đại học Santa Clara, sau đó được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Santa Clara vào tháng 10 năm 2012. Bà cũng góp mặt trong hội đồng quản trị Echelon and Autodesk, Inc.