photo-board-directors-herald-chen

Herald Chen
Thành viên bộ phận Góp vốn tư nhân & đồng lãnh đạo mảng Công nghệ, KKR

Trở về

Herald Chen là thành viên trong Đội ngành công nghệ thuộc bộ phận Góp vốn tư nhân KKR, nhà đầu tư lớn của GoDaddy.

Ban đầu, Herald làm việc cho KKR từ năm 1995 tới 1997 và quay trở lại vào năm 2007. Ông đã trực tiếp tham gia vào những phi vụ đầu tư của KKR vào Visma, Kodak, Sun Microsystems và Kindercare Learning Centers.

Trước khi gia nhập KKR, Herald từng là Tổng giám đốc tại Fox Paine & Company, Tổng giám đốc điều hành của ACMI Corporation và Giám đốc tài chính và đồng sáng lập Jamcracker, Inc. Ông cũng từng làm việc cho Goldman, Sachs & Co.

Herald sở hữu tấm bằng Cử nhân và Cử nhân kỹ thuật tại Đại học Pennsylvania, chưa kể bằng Thạc sĩ kinh doanh do Cao học Kinh doanh thuộc Đại học Stanford cấp. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Visma.