photo-board-directors-richard-herrick-kimball

Richard Herrick Kimball
Đối tác đồng sáng lập TCV

Trở về

Rick Kimball là một trong những thành viên sáng lập ra Technology Crossover Ventures, một trong ba nhà đầu tư của GoDaddy.

Trong 26 năm làm nhà đầu tư mạo hiểm và trong lĩnh vực công nghệ, Rick đã được tham gia vào vô số những liên doanh thành công, bao gồm Expedia.com, Fandango, Zillow.com và Allbusiness.com.

Trước TCV, Rick làm Tổng giám đốc tại Montgomery Securities, ông đã dành hơn 10 năm tập trung vào cả hai lĩnh vực viễn thông và truyền thông dữ liệu, đều với vai trò là nhà đầu tư mạo hiểm và nhà phân tích cổ phiếu cấp cao.

Rick có bằng cử nhân Lịch sử tại Đại học Dartmouth và bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chicago. Ông hiện đang nằm trong Ban giám đốc của KGB.com, Liquidnet, Techwell và Trading Screen. Ông còn là thành viên Hội đồng lãnh đạo của Chủ tịch Dartmouth, Ủy ban đầu tư của ủy viên quản trị và Ủy ban quỹ Đại học Dartmouth.