none

Ryan Roslansky
Phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm tại LinkedIn

Quay lại

Ryan là người phụ trách toàn cầu về sản phẩm tại LinkedIn, giám sát tất cả các nhóm chịu trách nhiệm xây dựng và tạo thế hệ sản phẩm và trải nghiệm tiếp theo của LinkedIn. Trong vai trò này, anh chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược sản phẩm của công ty và giám sát việc phát triển sản phẩm, trải nghiệm người dùng, phát triển kinh doanh và hoạt động của khách hàng. Kể từ khi gia nhập LinkedIn vào tháng 5 năm 2009, Ryan đã giữ vai trò lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động Nghiên cứu và phát triển, giúp khởi động những trải nghiệm mới cho người tiêu dùng và khách hàng, bao gồm cả việc đơn giản hóa thiết kế dành cho máy tính để bàn mới và ứng dụng di động hàng đầu của LinkedIn, ra mắt LinkedIn Learning, cũng như ra mắt của chương trình Influencer và nền tảng nội dung. Anh cũng nắm giữ các vai trò quan trọng trong các hoạt động mua lại chính của công ty, bao gồm Lynda.com, SlideShare và Pulse. Trước LinkedIn, Ryan là phó chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm tại Glam Media, và nắm giữ nhiều vị trí quản lý sản phẩm và quản lý chung khác tại Yahoo, bao gồm cả việc đi đầu trong việc mua lại Overture vào năm 2003.