photo-leadership-andrew-low-ahkee

Andrew Low Ah Kee
Giám đốc điều hành

Quay lại

Với cương vị Giám đốc điều hành, Andrew chịu trách nhiệm về các chiến lược đưa sản phẩm của GoDaddy ra thị trường quốc tế. Nhóm Điều hành thị trường toàn cầu gồm các bộ phận chức năng toàn cầu chuyên về tiếp thị, bán hàng & thương mại trực tuyến, định giá và phân tích. Nhóm cũng bao gồm các bộ phận phụ trách mở rộng thị trường quốc tế của GoDaddy và các nhóm khu vực. Trọng tâm của Andrew và nhóm của ông là thúc đẩy kết quả kinh doanh trong năm và hỗ trợ phát triển trong tương lai thông qua việc mở rộng nhãn hiệu và thị trường.

Trước khi gia nhập GoDaddy vào năm 2014, Andrew từng giữ vai trò Giám đốc cho KKR Capstone. Tại đây, ông làm việc cùng các đội ngũ đầu tư thuộc mảng Tiêu dùng, Công nghệ và Truyền thông để đánh giá các cơ hội đầu tư và đẩy mạnh tốc độ phát triển của công ty trên danh mục đầu tư. Ông bắt đầu hợp tác chặt chẽ với GoDaddy kể từ dự án đầu tư của KKR vào năm 2011. Trước KKR, ông từng là cố vấn tại Boston Consulting Group.

Andrew có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh của Trường kinh doanh Harvard và bằng Cử nhân Khoa học ứng dụng của Đại học Toronto.