photo-leadership-auguste-goldman

Auguste Goldman
Phó giám đốc cấp cao, Phụ trách chăm sóc khách hàng

Quay lại

Là người phụ trách nhóm Chăm sóc khách hàng của GoDaddy, Auguste dẫn dắt một lực lược hùng hậu gồm 5.000 người hướng dẫn dày dạn kinh nghiệm, những người ủng hộ không ngừng cho sự thành công của khách hàng và những người ủng hộ hành trình của họ từ ý tưởng đầu tiên đến thành công trực tuyến. Đội ngũ chăm sóc của GoDaddy trải khắp toàn cầu. Chúng tôi phản hồi khách hàng bằng ngôn ngữ của họ, cung cấp Dịch vụ chăm sóc bằng kiến thức và niềm đam mê. Trước khi điều hành đội ngũ Chăm sóc của chúng tôi, Auguste đã từng làm Giám đốc Nhân sự và Giám đốc Thông tin của chúng tôi, dẫn dắt các bộ phận chính của công ty chúng tôi trong hơn 10 năm.