photo-leadership-barb-rechterman

Barb Rechterman
Giám đốc tiếp thị

Trở về

Với vai trò là Giám đốc tiếp thị và Giám đốc khách hàng, Barb giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến tiếp thị của tập đoàn và các mối quan hệ khách hàng đầu cuối chiến lược. Barb xây dựng các chương trình và thúc đẩy những chức năng liên quan đến khách hàng với một tầm nhìn thống nhất nhằm cung cấp trải nghiệm khách hàng và giá trị nhất quán. Ngoài những việc đó, bà còn lên kế hoạch chiến lược và phát triển hoạt động kinh doanh cho các bộ phận Tiếp thị, Phát triển thương hiệu toàn cầu và Quản lý sản phẩm.

Bà từng làm việc cùng nhà sáng lập GoDaddy, Bob Parsons, trong hơn hai thập kỷ, trước đó bà từng là Phó chủ tịch bộ phận Phát triển ứng dụng của Parsons Technology và Chủ tịch trong thời gian công ty được Intuit, Inc. mua lại.

Barb có bằng cử nhân Kế toán của Đại học Dubuque và là một kế toán công được chứng nhận. Khi không làm công việc giúp đỡ những chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ và những người khác tận dụng sức mạnh của Internet, Barb thích đi xe máy Harley cùng chồng và huấn luyện bốn chú ngựa của mình.