godaddy-about-leadership-betsy-2018-100x

Betsy Rafael
Giám đốc chuyển đổi công nghệ

Quay lại

Betsy hiện là Giám đốc chuyển đổi công nghệ tại GoDaddy và có trên 30 năm kinh nghiệm quản lý tài chính trong ngành kỹ thuật.

Trước đây, Betsy từng giữ các vị trí tại Apple với tư cách Phó chủ tịch, Giám đốc điều hành doanh nghiệp và Giám đốc kế toán cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 10 năm 2012. Từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 9 năm 2006, Besty từng là Phó chủ tịch, Điều hành doanh nghiệp và Giám đốc kế toán chính của Cisco Systems, đồng thời giữ chức vụ Phó chủ tịch, Tài chính doanh nghiệp cho Cisco Systems từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 8 năm 2007. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 4 năm 2002, Betsy là Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tài chính và Giám đốc hành chính của Aspect Communications, Inc., một nhà cung cấp các cổng quan hệ khách hàng.

Từ năm 1994 đến năm 2000, Betsy giữ một số vị trí cấp cao tại Silicon Graphics (SGI), đỉnh cao sự nghiệp của mình tại Silicon Graphics với tư cách Phó chủ tịch cấp cao và Giám đốc tài chính. Trước khi gia nhập SGI, Betsy giữ các vị trí quản lý cấp cao về tài chính tại Sun Microsystems và Apple Computer. Betsy bắt đầu sự nghiệp của mình với Arthur Young & Company.

Betsy đã làm việc trong ban giám đốc của Echelon kể từ tháng 11 năm 2005, Autodesk kể từ năm 2013, Shutterfly kể từ tháng 6 năm 2016, và trước đó là trong hội đồng quản trị của PalmSource và GoDaddy. Betsy tốt nghiệp loại giỏi bằng Cử nhân kế toán tại Đại học Santa Clara, sau đó được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị Santa Clara vào tháng 10 năm 2012.