godaddy-about-us-leadership-cam-100x

Cameron Scott
Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc thương hiệu

Quay lại

Là Giám đốc thương hiệu, sáng kiến cốt lõi của Cameron Scott là truyền đạt niềm đam mê và mục đích vào thương hiệu của GoDaddy; thúc đẩy sự phát triển của toàn công ty từ một đơn vị đáng tin cậy trên Internet trở thành một công ty dẫn đầu danh mục rộng lớn, thực sự cho phép, tập hợp và đề cao hàng triệu cá nhân - mỗi người đều cố gắng thực hiện theo cách riêng của họ trong cuộc sống bằng cách biến ý tưởng thành hiện thực trực tuyến.

Là nhà tiên phong công nghệ trong hơn 25 năm, Cameron đã đi đầu trong lĩnh vực đổi mới, đóng vai trò quan trọng trong nhiều công cụ và dịch vụ kỹ thuật số hiện nay trên Internet, bao gồm truyền thông kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến và nền tảng dịch vụ quy mô lớn, ngày nay gọi chung là "đám mây". Trước khi gia nhập GoDaddy vào năm 2013, Cameron giữ nhiều vị trí chiến lược và truyền thông cấp cao tại Microsoft, Yahoo và AT&T Wireless.