godaddy-about-us-leadership-debra-100x

Debra Weissman
Phó chủ tịch cấp cao, Nền tảng và Dịch vụ ứng dụng và Dữ liệu

Quay lại

Trong cương vị Phó chủ tịch cấp cao về Thương mại, Dữ liệu và Nền tảng dịch vụ ứng dụng tại GoDaddy, Debra Weissman đóng góp kiến thức chuyên môn từ các vị trí về sản phẩm và kỹ thuật trong thương mại điện tử, danh tính, cá nhân hóa, và nền tảng và trải nghiệm di động. Bà gia nhập GoDaddy vào năm 2014 và phụ trách mảng chuyển đổi nền tảng của GoDaddy trong những lĩnh vực này.

Trước khi gia nhập GoDaddy, Debra là Giám đốc Sản phẩm tại Đại học Phoenix, Phó chủ tịch Sản phẩm của mảng Di động và Cá nhân tại Yahoo, và đã có 15 năm làm việc tại Microsoft trong các vị trí cấp cao, bao gồm Quản lý Chương trình Nhóm cho Trải nghiệm Người dùng Windows và chạy sản phẩm, kỹ thuật, QA và các hoạt động cho nền tảng thương mại điện tử và hệ thống giới thiệu thương mại điện tử của Xbox Live Entertainment.

Debra có bằng Thạc sĩ Lịch sử của Đại học Washington, bằng Cử nhân Báo chí và Cử nhân Lịch sử của Đại học Boston, và trong khi giữ chức CPO tại Đại học Phoenix, bà đã hoàn thành bằng MBA về hệ thống học tập mới mà nhóm của bà thiết kế. Bà hiện đang theo học bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Northeastern.