photo-leadership-lauren-antonoff

Lauren Antonoff
Phó chủ tịch cấp cao, Hiện diện và Thương mại

Quay lại

Với tư cách là Phó chủ tịch cấp cao của bộ phận Hiện diện và Thương mại tại GoDaddy, Lauren giám sát sự phát triển và hoạt động của các trình dựng website và giải pháp thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới.

Trước GoDaddy, Lauren đã dành mười tám năm làm việc tại Microsoft, tại đó chức vụ gần đây nhất của bà là Giám đốc quản lý chương trình cho SharePoint, dẫn dắt quá trình nỗ lực để biến SharePoint thành một công cụ mà mọi người yêu thích sử dụng để thực hiện công việc. Sự lãnh đạo của bà đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một trong những sản phẩm và doanh nghiệp thành công nhất tại Microsoft, cũng như giúp SharePoint điều hướng chuyển sang công nghệ đám mây.

Khi ở Microsoft, bà đã thành lập Chương trình Step Up, được thiết kế để tăng số lượng phụ nữ trong vai trò quản lý cấp cao bằng cách giúp phụ nữ trở thành những ứng cử viên mạnh mẽ hơn cho vai trò này. Lauren học Hùng biện và Khoa học chính trị tại Đại học California ở Berkeley.