godaddy-about-us-leadership-marta-100x

Marta Nichols
Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc nhân sự

Quay lại

Là Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc nhân sự, Marta thúc đẩy nhịp độ hoạt động của nhóm lãnh đạo cấp cao và CEO của GoDaddy, xây dựng và ưu tiên chương trình chiến lược cho nhóm để cho phép thực hiện chất lượng và trách nhiệm theo các mục tiêu của công ty. Trước khi nắm giữ vai trò hiện tại của mình, Marta đã lãnh đạo các nỗ lực Quan hệ Nhà đầu tư của GoDaddy trong thời gian IPO của công ty này và vài năm đầu tiên với tư cách là một công ty niêm yết.

Trước khi gia nhập GoDaddy, Marta giữ chức vụ Phó chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư và Trưởng phòng Nhân sự tại Yahoo và các vai trò nghiên cứu cổ phần cấp cao tại Bank of America Securities và Donaldson Lufkin & Jenrette

Marta nhận bằng Cử nhân ngành toán học và kinh tế từ Đại học San Francisco. Bà hiện là thành viên Ủy ban Đầu tư Ủy thác USF và là Thành viên Hội đồng Quản trị Danh dự, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và Ủy viên Ủy ban Tài chính cho Bay Area Cancer Connections.