godaddy-about-leadership-monica-2018_100x

Monica Bailey
Giám đốc nhân sự

Quay lại

Phụ trách mảng văn hóa và con người tại GoDaddy, Monica chịu trách nhiệm quản lý nhân tài và hiệu suất, khen thưởng, học tập và phát triển, tuyển dụng, hòa nhập và cộng tác với nhân viên của chúng tôi và các nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Kể từ khi gia nhập GoDaddy vào năm 2013, Monica đã thực hiện một số sáng kiến bao gồm một quá trình xem xét hiệu suất cập nhật hợp tác với Stanford để giảm thành kiến vô thức, trong khi tăng cường hiệu suất tuyệt vời và nền văn hóa riêng biệt. Ngoài ra, Monica còn là một nhân tố quan trọng trong việc cân bằng và trong cơ cấu nghề nghiệp, thúc đẩy sự bình đẳng và là tiếp nhận phản hồi của nhân viên để tăng cường công ty và văn hóa của GoDaddy.

Trước khi gia nhập GoDaddy, Monica đã làm việc tại Microsoft trong 17 năm, nơi cô làm việc ở vị trí đối tác kinh doanh đáng tin cậy, giúp tạo ra các hoạt động mua bán và sáp nhập nhân sự và điều hành chương trình đánh giá và phát triển nội bộ nhằm phát triển hàng đầu cho những thách thức trong tương lai, bao gồm cả kế thừa Chủ tịch và Giám đốc điều hành cho công ty. Cô cũng điều hành công ty tư vấn và huấn luyện nhân sự của riêng mình.

Monica có bằng Cử nhân khoa học Tâm lý và Truyền thông, tập trung vào Nghiên cứu Phụ nữ từ Đại học Bang Washington.