Dịch vụ Môi giới Miền

Cơ hội nhận được miền bạn mong muốn.

Chỉ 2.799.000 ₫ mỗi miền, cộng thêm ‪20%‬ tiền hoa hồng^
Img Feat Choose Your Name

Chọn tên của bạn

Nhập miền bạn muốn vào hộp tìm kiếm trên trang này rồi thêm Dịch vụ môi giới miền vào giỏ hàng của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để hỏi về phạm vi ngân sách của bạn.
Img Feat Budget Ne

Hãy cho chúng tôi biết về ngân sách của bạn

Khi chúng tôi biết được số tiền bạn sẵn sàng trả để mua miền, nhà môi giới miền của bạn sẽ liên hệ với chủ sở hữu hiện tại để xem họ có muốn bán không.
Img Feat Close The Deal

Hãy ngồi xuống và chờ chúng tôi kết thúc giao dịch

Nếu chủ sở hữu hiện tại sẵn lòng bán, nhà môi giới sẽ thay mặt bạn thương lượng để giúp bạn mua tên miền với mức giá thấp nhất có thể.

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ môi giới miền là gì?

Nếu bạn muốn mua tên miền đã được người khác đăng ký, chúng tôi có thể giúp bạn. Dịch vụ môi giới miền của chúng tôi giới thiệu một nhà môi giới miền cá nhân có nhiệm vụ liên hệ với chủ sở hữu miền hiện tại, thỏa thuận mức giá bán trong phạm vi ngân sách của bạn và sau đó hỗ trợ việc bán tên miền, trong khi vẫn đảm bảo ẩn danh cho bạn. Các nhà môi giới của chúng tôi đều là những chuyên gia về miền sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mua được miền bạn muốn ở mức giá thấp nhất cho bạn.

Dịch vụ môi giới miền có phù hợp với tôi không?

Mọi người sử dụng Dịch vụ môi giới miền vì nhiều lý do. Nếu bạn muốn mua một tên miền đã được đăng ký, không quen thuộc với thị trường mua bán lại tên miền hoặc định giá tên miền, hay cần một phương pháp ẩn danh và đảm bảo để thanh toán cho tên miền, Dịch vụ môi giới miền thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho bạn!

Để biết thêm thông tin, hãy xem Dịch vụ môi giới miền là gì?

Dịch vụ môi giới miền có đảm rằng tôi sẽ nhận được tên miền mong muốn không?

Dịch vụ môi giới miền đảm bảo sẽ có nhà môi giới miền cho riêng bạn. Họ sẽ dành ra tối đa 30 ngày để sắp xếp việc mua bán với chủ sở hữu hiện tại của tên miền đó. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ có được tên miền nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực liên hệ với người đăng ký miền hiện tại và thương lượng giao dịch cho bạn.

Phí Dịch vụ môi giới miền là bao nhiêu?

Chúng tôi tính phí ban đầu đối với Dịch vụ môi giới miền để bắt đầu quá trình mua miền và nếu tên miền được mua thành công, chúng tôi sẽ tính thêm ‪20%‬ phí Nhà môi giới mua vào giá mua miền.

Người đăng ký hứng thú muốn bán tên miền của họ. Tiếp theo thì sao?

Nếu chủ sở hữu miền sẵn sàng bán tên miền cho bạn, nhà môi giới tên miền của bạn sẽ bắt đầu thỏa thuận giá, bắt đầu từ mức giá tối thiểu bạn chọn và lên dần đến mức tối đa bạn đưa ra. Sau khi đã định giá xong, chào giá sẽ được đưa ra. Chào giá sẽ có giá trị trong vòng 10 ngày làm việc và không thể hủy trừ phi bạn muốn chấp nhận mức hoàn giá chào của người bán.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Dịch vụ môi giới miền: Lộ trình của người mua.

Bạn sẽ liên lạc với nhà đăng ký tên miền như thế nào?

Sau khi bạn đã cho biết về phạm vi ngân sách, chúng tôi sẽ kiểm tra Người đăng ký và người quản lý tên miền của tên miền đó trong cơ sở dữ liệu WhoIs. Thông thường, người đăng ký hoặc người quản lý tên miền sẽ đồng thời là người sở hữu hoặc biết người sở hữu tên miền đó. Nhà môi giới miền của bạn sẽ liên hệ với chủ sở hữu qua email hoặc điện thoại.

Nếu không thể liên hệ với chủ sở hữu bằng thông tin liên hệ đi kèm với miền, nhà môi giới miền của bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin được công khai để thay mặt bạn liên hệ với chủ sở hữu.

Tôi chuyển nhượng tên miền đã mua vào tài khoản của mình như thế nào?

Vì tên miền đã là của bạn nên bạn hãy chuyển tên miền vào tài khoản! Nếu tên miền chưa được đăng ký qua GoDaddy, khi đó bạn sẽ phải mua lại và hoàn thành việc chuyển nhượng tên miền để chuyển tên miền vào tài khoản của bạn. Nếu tên miền được đăng ký qua GoDaddy, khi đó bạn phải chấp nhận chuyển tên miền vào tài khoản của bạn thông qua việc chuyển tài khoản.

Điều gì sẽ diễn ra nếu không thể mua tên miền?

Nếu bạn không thể liên lạc với chủ sở hữu miền muốn bán tên miền của họ, thì chúng tôi không thể tiếp tục lấy tên miền đó về cho bạn. Nhà môi giới miền của bạn sẽ đóng yêu cầu của bạn sau 30 ngày hoặc sau khi chủ sở hữu miền quyết định không bán tên miền của họ.

Dịch vụ mua miền và Dịch vụ môi giới miền là gì?

Dịch vụ mua miền của GoDaddy hiện có tên gọi là Dịch vụ môi giới miền. Chúng tôi vẫn cung cấp cùng dịch vụ chất lượng cao cho bạn để mua miền đã có người đăng ký. Chúng tôi ra mắt Dịch vụ mua miền vào năm 2006 và qua nhiều năm, chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng mua miền đã có người khác đăng ký. Đừng thất vọng nếu đã có người đăng ký miền bạn mong muốn. Hãy thử Dịch vụ mua miền…giờ là Dịch vụ môi giới miền ngay hôm nay!