Dịch vụ môi giới miền

Cơ hội nhận được miền bạn mong muốn.

Chỉ 1.574.000 ₫ mỗi miền, cộng thêm 20% tiền hoa hồng^

Miền bạn luôn mong ước có thể vẫn là của bạn – thậm chí nếu nó đã được mua trước.

Dịch vụ môi giới miền, nhà môi giới miền của bạn sẽ thỏa thuận với chủ sở hữu hiện tại để mua tên miền cho bạn.

  • Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Bạn sẽ được ẩn danh trong suốt quá trình này. Chủ sở hữu miền sẽ không biết danh tính của bạn.

  • Mạng lưới tốt hơn. Là công ty đi đầu thế giới trong lĩnh vực miền, chúng tôi có khả năng tìm ra chủ sở hữu miền cũng như thông tin liên hệ của họ tốt hơn bất kỳ đối thủ nào khác.

  • Tên của chúng tôi luôn thu hút sự chú ý. Chủ sở hữu miền nhiều khả năng sẽ chấp nhận yêu cầu từ GoDaddy VN hơn là từ người mua riêng lẻ.

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời

Dịch vụ môi giới miền là gì?

Nếu bạn muốn mua một tên miền đã được người khác đăng ký, chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Dịch vụ môi giới miền của chúng tôi giới thiệu một nhà môi giới miền cá nhân có nhiệm vụ liên lạc với chủ sở hữu miền hiện tại, thỏa thuận mức giá bán trong phạm vi ngân sách của bạn và sau đó hỗ trợ việc bán tên miền, trong khi vẫn đảm bảo ẩn danh cho bạn. Các nhà môi giới của chúng tôi đều là những chuyên gia về miền sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo mua được miền bạn muốn ở mức giá thấp nhất cho bạn.

Dịch vụ môi giới miền có phù hợp với tôi không?

Mọi người sử dụng Dịch vụ môi giới miền vì nhiều lý do. Nếu bạn muốn mua một tên miền đã được đăng ký, không quen thuộc với thị trường mua bán lại tên miền hoặc định giá tên miền, hay cần một phương pháp ẩn danh và đảm bảo để thanh toán cho tên miền, Dịch vụ môi giới miền thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho bạn!

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Dịch vụ môi giới miền là gì?

Dịch vụ môi giới miền có đảm rằng tôi sẽ nhận được tên miền mong muốn không?

Dịch vụ môi giới miền đảm bảo một nhà môi giới miền cá nhân sẽ nỗ lực trong tối đa 30 ngày để dàn xếp cuộc mua bán với chủ sở hữu hiện tại của tên miền đó. Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ có được tên miền, chúng tôi sẽ nỗ lực liên lạc với người đăng ký miền hiện tại và thỏa thuận giao dịch cho bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Mua Dịch vụ môi giới miền.

Phí Dịch vụ môi giới miền là bao nhiêu?

Chúng tôi tính phí Dịch vụ môi giới miền ban đầu để tiến hành quá trình mua và nếu tên miền được mua thành công, phí cho Nhà môi giới mua (tối thiểu 3.489 ₫) là 20% sẽ được tính thêm vào giá mua miền.

Người đăng ký hứng thú muốn bán tên miền của họ. Tiếp theo thì sao?

Nếu chủ sở hữu miền sẵn sàng bán tên miền cho bạn, nhà môi giới tên miền của bạn sẽ bắt đầu thỏa thuận giá, bắt đầu từ mức giá tối thiểu bạn chọn và lên dần đến mức tối đa bạn đưa ra. Sau khi đã định giá xong, chào giá sẽ được đưa ra. Chào giá sẽ có giá trị trong vòng 10 ngày làm việc và không thể hủy trừ phi bạn muốn chấp nhận chào giá của người bán.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Dịch vụ môi giới miền: Lộ trình của người mua.

Bạn sẽ liên lạc với nhà đăng ký tên miền như thế nào?

Sau khi bạn đã cho biết về phạm vi ngân sách, chúng tôi sẽ kiểm tra Người đăng ký và người quản lý tên miền của tên miền đó trong cơ sở dữ liệu WhoIs. Thông thường, người đăng ký hoặc người quản lý tên miền sẽ đồng thời là người sở hữu hoặc biết người sở hữu tên miền đó. Nhà môi giới miền của bạn sẽ liên hệ với chủ sở hữu qua email hoặc điện thoại.

Nếu không thể liên lạc với chủ sở hữu bằng thông tin liên lạc đi kèm với miền, nhà môi giới miền của bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin được công khai để thay mặt bạn liên lạc với chủ sở hữu.

Tôi chuyển nhượng tên miền đã mua vào tài khoản của mình như thế nào?

Bây giờ tên miền đã là của bạn, hãy chuyển nó vào tài khoản của bạn! Nếu tên miền không được đăng ký qua GoDaddy, bạn sẽ phải mua lại và hoàn thành chuyển nhượng tên miền để chuyển nó vào tài khoản của bạn. Nếu tên miền được đăng ký qua GoDaddy, bạn phải chấp nhận chuyển tên miền vào tài khoản của bạn thông qua việc chuyển tài khoản.

Điều gì sẽ diễn ra nếu không thể mua tên miền?

Nếu bạn không thể liên lạc với chủ sở hữu miền muốn bán tên miền của họ, thì chúng tôi không thể tiếp tục lấy tên miền đó về cho bạn. Nhà môi giới miền của bạn sẽ đóng yêu cầu của bạn sau 30 ngày hoặc sau khi chủ sở hữu miền quyết định không bán tên miền của họ.

Dịch vụ mua miền và Dịch vụ môi giới miền là gì?

Dịch vụ mua miền của GoDaddy hiện có tên gọi là Dịch vụ môi giới miền. Chúng tôi vẫn cung cấp cùng dịch vụ chất lượng cao cho bạn để mua miền đã có người đăng ký. Chúng tôi ra mắt Dịch vụ mua miền vào năm 2006 và qua nhiều năm, chúng tôi đã giúp nhiều khách hàng đã có người khác đăng ký. Đừng thất vọng nếu miền của bạn đã có người khác đăng ký. Hãy thử Dịch vụ mua miền... ý của chúng tôi là Dịch vụ môi giới Miền ngay hôm nay!