Sở hữu danh tính trực tuyến của bạn.
Lily đã từng đưa mọi người đến Facebook.com/lilys.bike.shop.5 để xem trang của mình. Sau đó, cô đã đăng ký LilysBikeShop.com và trỏ tên miền này đến trang Facebook của cô với một lần nhấp chuột duy nhất. 

Kiểm soát những gì khách truy cập xem.

  1. Đăng ký YourName.com sau đó trỏ tên miền này đến bất kỳ website, blog hoặc trang nào bạn kiểm soát.
  2. Chuyển tiếp tới trang Facebook của bạn với một lần nhấp chuột duy nhất.
  3. Thay đổi nơi tên miền này đưa khách truy cập đến vào bất cứ lúc nào.

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời

Tên miền riêng là gì?

Miền cá nhân là một địa chỉ web tùy chỉnh cho phép bạn hướng khách truy cập đến bất cứ đâu mà bạn muốn. Đăng ký www.YourName.com sau đó chuyển tiếp tên miền này đến bất kỳ website, blog hoặc trang nào do bạn kiểm soát. Không có giới hạn về số lượng miền cá nhân bạn có thể sở hữu.

Nếu tôi đã có Miền thì sao? 

Hãy để miền được sử dụng hữu ích bằng cách chuyển tiếp tới trang Facebook của bạn. Chuyển tiếp miền rất đơn giản và chỉ mất chưa đến 2 phút để thực hiện. Khi bất cứ ai nhập miền của bạn vào trình duyệt, họ sẽ tự động được đưa đến trang mà bạn chỉ định. Hãy làm ngay