feature-illu-domain-investing-need-help
Mua và bán miền — không yêu cầu cam kết.
Đầu tư miền là gì? Đó là bất kỳ điều gì mà bạn muốn làm với miền. Bạn có thể chỉ cần “nhúng chân vào nước” một chút, hoặc “khuấy xung quanh” miền, hoặc “lặn sâu” và bắt đầu giao dịch mỗi ngày. Và đó là điều tuyệt vời về hoạt động đầu tư miền: Bạn có thể đầu tư nhiều, hay ít, tùy bạn. Nhưng làm thế nào để bắt đầu? Có nhiều lựa chọn — nhưng tất cả đều bắt đầu bằng việc xây dựng một danh mục đầu tư bằng tính năng tìm kiếm tên miền của chúng tôi. 
feature-illu-domain-investing-how-much
Một tên miền đáng giá bao nhiêu tiền?
Nếu bạn có miền không sử dụng đến, chúng có thể đáng giá số tiền lớn. Bao nhiêu? Việc này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng luôn có một cách để tìm ra, đó là dịch vụ: Thẩm định miền. Dịch vụ Thẩm định miền miễn phí của chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin giá trị ước tính của miền của bạn. Bạn có thể làm gì với thông tin đó? Rất nhiều. Và đó là một nơi lý tưởng để bắt đầu thế giới đầu tư miền.
none
Chuyện gì xảy ra nếu miền bạn muốn đã bị người khác đăng ký mất?
Đầu tư miền là gì nếu bạn không thể có được tên mà bạn muốn? Đó là lúc bạn cần đến Đơn hàng đặt sẵn miền. Nếu miền mà bạn muốn đã bị người khác đăng ký, hãy sử dụng tín dụng Đơn hàng đặt sẵn miền để đặt chỗ trong danh sách chờ. Nếu sau đó tên miền có sẵn, và không có ai khác trong hàng chờ đợi, thì bạn sẽ lấy được miền này. Nếu có người khác cũng muốn miền này, thì bạn có cơ hội sở hữu miền trong một phiên đấu giá. Và nếu cách đó cũng không có hiệu quả thì đừng lo — tín dụng Đơn hàng đặt sẵn miền sẽ không hết hạn cho đến khi bạn sở hữu một miền.

Cách hiệu quả nhất để làm việc với miền.

Những nhà mua bán miền thành công nhất hiện nay luôn biết tận dụng mọi lợi thế để có hướng đi đúng đắn. Từ việc tìm miền có sẵn cho đến thẩm định tên miền, chúng tôi đều cung cấp công nghệ được phát triển để giúp bạn quản lý mọi tên miền của 78 triệu.

feature-illu-domain-investing-feature-illu-domain-investing-save-on-domains
Những nhà chuyên nghiệp mua và bán miền như thế nào?
Khi một nhà đầu tư miền chuyên nghiệp tìm kiếm cơ hội mới, họ xem xét chương trình Đấu giá của chúng tôi để mua và bán trên thị trường thứ cấp. Chỉ trả một khoản phí nhỏ hàng năm là bạn có quyền truy cập không giới hạn vào thị trường miền có khả năng mang về lợi nhuận hàng nghìn đô la. Thành viên Đấu giá cũng được sử dụng bộ Công cụ đấu giá mạnh mẽ, bao gồm nguồn cấp dữ liệu RSS, công cụ đấu nhiều giá và Ngọc quý mỗi ngày — cho phép bạn ra quyết định hành động kịp thời và đúng đắn.

Tìm trợ giúp về đầu tư miền.

Nếu bạn vẫn tự hỏi mình rằng đầu tư miền là gì, thì đây không phải là nơi thích hợp dành cho bạn. Với việc quản lý hơn Gần 19 triệu khách hàng và 78 triệu miền, chúng tôi biết cách cung cấp đúng sự trợ giúp tại đúng thời điểm.

Các câu hỏi thường gặp.

Mua và bán miền có khó không?

Không. Trước đây mua và bán miền là việc phức tạp, nhưng bây giờ thì không. Niêm yết miền của bạn tại dịch vụ GoDaddy Đấu giá và để việc đấu giá diễn ra. Những người mua và bán trên toàn thế giới thường xuyên đạt dược những giao dịch mua bán. Đây là cách dễ dàng để bạn chuyển nhượng hoặc mua miền mới và tìm thấy niềm vui trong quy trình này.