Email & Office

Mọi sự trợ giúp và công cụ bạn cần để vận hành doanh nghiệp.

 • Gửi và nhận email từ miền với dịch vụ Email chuyên nghiệp.
 • Thực hiện gần như mọi công việc kinh doanh với Microsoft 365.
 • Mua cả hai để tiết kiệm chi phí.
Feat Email Cat Professional Email Row

Email chuyên nghiệp

Đừng chỉ dùng you@BigCorpMail.com. Hãy tạo dựng thương hiệu để thể hiện tinh thần kinh doanh nghiêm túc với cả thế giới bằng một miền như you@yourdomain.com.

Chỉ từ

23.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Tìm hiểu thêm
Feat Email Cat Email Office

Email chuyên nghiệp với Microsoft 365

Sở hữu Email chuyên nghiệp cùng mọi tính năng tương xứng của Microsoft 365. Việc này có nghĩa là bạn sẽ có phiên bản đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và những ứng dụng xuất sắc khác, cũng như dung lượng lưu trữ trên đám mây và phiên bản ứng dụng trực tuyến để làm việc ở bất kỳ đâu.

Chỉ từ

99.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Chọn gói Email Chuyên nghiệp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn:

Cá nhân

Lý tưởng cho việc khởi động và vận hành doanh nghiệp.

Chỉ từ

23.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 17%

28.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email khớp với miền của bạn.
 • 10 GB dung lượng lưu trữ email.
 • Webmail thân thiện với thiết bị di động.
 • Lịch, các địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ.
 • Làm việc với ứng dụng email bạn mong muốn

Nhóm

Lý tưởng để cộng tác với mọi người trong nhóm.

Chỉ từ

28.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 15%

33.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email khớp với miền của bạn.
 • 25 GB dung lượng lưu trữ email.
 • Webmail thân thiện với thiết bị di động.
 • Chia sẻ lịch và thông tin liên hệ với nhóm của bạn.
 • Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Làm việc với ứng dụng email bạn mong muốn

Email chuyên nghiệp với Microsoft 365

 

Email thiết yếu

Email chuyên nghiệp

Chỉ từ

99.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 16%

119.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email chuyên nghiệp sử dụng miền của bạn
 • 10 GB dung lượng lưu trữ email

Email nâng cao

Email chuyên nghiệp, dung lượng lưu trữ gấp 5 lần

Chỉ từ

99.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 28%

139.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email chuyên nghiệp sử dụng miền của bạn
 • 50 GB dung lượng lưu trữ email
Icn Office 365 Logo

Dịch vụ Trực tuyến thiết yếu

Microsoft 365 với ứng dụng web & email

Chỉ từ

189.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 15%

224.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Các phiên bản ứng dụng web của Excel, Word, PowerPoint, v.v. có trong Microsoft 365 (chỉ có trực tuyến)
 • Email chuyên nghiệp do Microsoft Exchange cung cấp sẽ kết nối email với miền của bạn
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến
Được khuyến nghị
Icn Office 365 Product Icons

Business Premium

Microsoft 365 trên 5 thiết bị, ứng dụng web & email

Chỉ từ

229.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 32%

337.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Microsoft 365 được cài đặt trên tối đa năm thiết bị
 • Các ứng dụng web của Microsoft 365 (chỉ có trực tuyến)
 • Email chuyên nghiệp do Microsoft Exchange cung cấp sẽ kết nối email với miền của bạn
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Các ứng dụng dành cho doanh nghiệp: Bộ ứng dụng dành cho doanh nghiệp và năng suất của Microsoft
Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Chúng tôi mong được giúp bạn. Thật vậy đấy.

Bạn vẫn không chắc mình cần gì? Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp, ngay cả khi bạn không phải khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy gọi bất cứ lúc nào. (0284) 458 1371