Email & Office

Mọi sự trợ giúp và công cụ bạn cần để vận hành doanh nghiệp.

 • Gửi và nhận email từ miền với dịch vụ Email chuyên nghiệp.
 • Thực hiện gần như mọi công việc kinh doanh với Microsoft 365.
 • Mua cả hai để tiết kiệm chi phí.
Feat Email Cat Professional Email Row

Email chuyên nghiệp

Đừng chỉ dùng you@BigCorpMail.com. Hãy tạo dựng thương hiệu để thể hiện tinh thần kinh doanh nghiêm túc với cả thế giới bằng một miền như you@yourdomain.com.

Chỉ từ

15.900 ₫ mỗi người dùng/tháng

Tìm hiểu thêm
Feat Email Cat Email Office

Email chuyên nghiệp với Microsoft 365

Sở hữu Email chuyên nghiệp cùng mọi tính năng tương xứng của Microsoft 365. Việc này có nghĩa là bạn sẽ có phiên bản đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và những ứng dụng xuất sắc khác, cũng như dung lượng lưu trữ trên đám mây và phiên bản ứng dụng trực tuyến để làm việc ở bất kỳ đâu.

Chỉ từ

49.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Chọn gói Email Chuyên nghiệp phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn:

Cá nhân

Lý tưởng cho việc khởi động và vận hành doanh nghiệp.

Chỉ từ

15.900 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 43%

28.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email khớp với miền của bạn.
 • 10 GB dung lượng lưu trữ email.
 • Webmail thân thiện với thiết bị di động.
 • Lịch, các địa chỉ liên hệ và nhiệm vụ.
 • Làm việc với ứng dụng email bạn mong muốn

Nhóm

Lý tưởng để cộng tác với mọi người trong nhóm.

Chỉ từ

19.900 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 39%

33.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email khớp với miền của bạn.
 • 25 GB dung lượng lưu trữ email.
 • Webmail thân thiện với thiết bị di động.
 • Chia sẻ lịch và thông tin liên hệ với nhóm của bạn.
 • Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Làm việc với ứng dụng email bạn mong muốn

Email chuyên nghiệp với Microsoft 365

 

Email thiết yếu

Email chuyên nghiệp

Chỉ từ

49.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 58%

119.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email chuyên nghiệp sử dụng miền của bạn
 • 10 GB dung lượng lưu trữ email

Email nâng cao

Email chuyên nghiệp, dung lượng lưu trữ gấp 5 lần

Chỉ từ

95.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 31%

139.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Email chuyên nghiệp sử dụng miền của bạn
 • 50 GB dung lượng lưu trữ email
Icn Office 365 Logo

Dịch vụ thiết yếu cho doanh nghiệp trực tuyến

Microsoft 365 với ứng dụng web & email

Chỉ từ

179.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 20%

224.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Các phiên bản ứng dụng web của Excel, Word, PowerPoint, v.v. có trong Microsoft 365 (chỉ có trực tuyến)
 • Email chuyên nghiệp do Microsoft Exchange cung cấp sẽ kết nối email với miền của bạn
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến
Được khuyến nghị
Icn Office 365 Product Icons

Business Professional

Microsoft 365 trên 5 thiết bị, ứng dụng web & email

Chỉ từ

249.000 ₫ mỗi người dùng/tháng

Giảm giá - Tiết kiệm 26%

337.000 ₫ cho mỗi người dùng/tháng khi gia hạn 4

 • Microsoft 365 được cài đặt trên tối đa năm thiết bị
 • Các ứng dụng web của Microsoft 365 (chỉ có trực tuyến)
 • Email chuyên nghiệp do Microsoft Exchange cung cấp sẽ kết nối email với miền của bạn
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trực tuyến
 • Các ứng dụng dành cho doanh nghiệp: Bộ ứng dụng dành cho doanh nghiệp và năng suất của Microsoft
Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Chúng tôi mong được giúp bạn. Thật vậy đấy.

Bạn vẫn không chắc mình cần gì? Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp, ngay cả khi bạn không phải khách hàng. Hãy gọi cho chúng tôi theo số (0284) 458 1371. Chúng tôi sẽ trò chuyện — hoặc liên hệ lại với bạn ngay khi có thể.