Email chuyên nghiệp

Mọi người đều có email, nhưng không phải mọi email đều giống nhau.

Email chuyên nghiệp phải khiến thương hiệu và doanh nghiệp của bạn trở thành tâm điểm chú ý với mỗi email bạn gửi. 93% khách hàng dùng email Chuyên nghiệp của GoDaddy đều nhất trí rằng điều này là cần thiết đối với doanh nghiệp của họ.

Làm được nhiều việc hơn cho dù bạn ở đâu.

Microsoft Office 365

Với các phiên bản trên nền điện toán đám mây của Microsoft Office và khả năng lưu trữ trực tuyến bảo mật, bạn có thể tạo, sửa, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu trực tuyến một cách an toàn và liền mạch. Các tài liệu quan trọng của bạn luôn dễ dàng truy cập và được đảm bảo an toàn.

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Chúng tôi mong được giúp bạn. Thật lòng đấy.
Bạn vẫn không chắc mình cần gì? Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, ngay cả khi bạn không phải là khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy gọi bất cứ lúc nào. (0284) 458 1371
*,4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Các logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Bảo lưu mọi quyền.