Email & Office

Cho mọi người thấy bạn rất nghiêm túc.

Email chuyên nghiệp

Email miễn phí không thực sự miễn phí.

Vì sao? Bởi vì tài khoản email miễn phí thực ra đang khiến bạn mất khách hàng. Sau đây là lý do:

  • Khả năng khách hàng tiềm năng chọn bạn so với các doanh nghiệp khác sẽ lớn hơn 10 lần khi bạn có một địa chỉ email trông rất chuyên nghiệp. *

  • 75% khách hàng cũng nói rằng điều này là rất quan trọng khi một địa chỉ email khớp với tên của doanh nghiệp.

  • Khi bạn đưa tên doanh nghiệp của mình vào đằng trước những dịch vụ như @gmail.com hoặc @yahoo.com, thực ra bạn đang quảng cáo cho công ty của họ, chứ không phải của bạn.

Mặt khác, khi bạn đăng ký dịch vụ Email chuyên nghiệp với chúng tôi, mỗi khi bạn gửi email @yourbusiness.com, tức là bạn đang quảng bá tên doanh nghiệp và website của bạn với mọi người. Cái nào tốt cho bạn hơn?

Thực hiện lựa chọn đúng đắn với một địa chỉ email khớp với miền của bạn. Giá chỉ từ 23.000 ₫/tháng.

Chọn gói Email chuyên nghiệp tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn:

Sở hữu Email Chuyên nghiệp của GoDaddy và bạn sẽ...

Microsoft Office 365

photo-get-more-done
Làm được nhiều hơn cho dù bạn ở đâu.

Bạn sử dụng phần mềm Microsoft Office chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint mỗi ngày, nhưng với Office 365, bạn có thể sử dụng vào bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu.

Với các phiên bản trên nền điện toán đám mây của Microsoft Office và lưu trữ trực tuyến bảo mật, bạn có thể tạo, sửa, lưu trữ và chia sẻ các tài liệu trực tuyến một cách an toàn và liên tục. Công việc quan trọng của bạn luôn luôn có thể truy cập được và luôn luôn an toàn.

Có gói dành cho mỗi doanh nghiệp hoặc ngân sách.
*,4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.