Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

502 Unable to Connect to Origin Server

Sometimes when you are setting up the Web Access Firewall(WAF) that comes with Website Security, you might encounter the error HTTP 502 - Unable to Connect to the Origin Server. You will need to make an update within your Website Security settings to fix this error.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to manage, click Manage.
  3. In the menu bar, select Firewall.
  4. Click on the domain name that the firewall is configured on, and then click settings.
  5. Click Security and then make sure the option Force passing the hostname via TLS/SSL is selected and click Save Advanced Security Options.
  6. ALTEXT
  7. Click Back, and below your domain name click Clear Cache.

It may take up to 5 minutes for these changes to take place

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.