Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Quy trình xác minh người đặt giá của GoDaddy Đấu giá

Nhằm bảo vệ tốt hơn cho cả người mua và người bán khỏi hoạt động gian lận khi đấu giá, GoDaddy sẽ đưa vào áp dụng quy trình xác minh người đấu giá mới. Quy trình này được thiết kế nhằm hạn chế việc đặt giá của những người đấu giá chưa qua xác minh. Người dùng đấu giá thông thường hãy tự tin rằng các cuộc đấu giá được tiến hành theo những quy tắc ngăn ngừa gian lận nghiêm ngặt. Chúng tôi đánh giá nền tảng đấu giá một cách thường xuyên và nhất quán vì một thị trường công bằng và cởi mở.

Có ba loại hàng tồn kho đấu giá hiện yêu cầu xác minh:

 1. Giá trị định giá - Đây là những tên miền đã được GoDaddy mua lại, giờ được mang ra đấu giá.
 2. Đấu giá hết hạn - Đây là những tên miền đã hết hạn và không được chủ sở hữu cũ gia hạn nên giờ được mang ra đấu giá.
 3. Đấu giá 7 ngày – Đây là những tên miền được những người bán khác niêm yết trong hình thức đấu giá truyền thống.

Cách hoàn thành quy trình xác minh

Để được xác minh, bạn phải cung cấp thông tin liên hệ PayPal hợp lệ!

 1. Khi cố gắng đặt giá từ trang GoDaddy Đấu giá, hãy nhấp vào Tiếp tục để xem lại .
 2. Trên cửa sổ Xét duyệt miền, hãy nhấp vào xác minh tài khoản của bạn bằng PayPal.
 3. Nhập tên, họ và địa chỉ email bạn dùng PayPal vào cửa sổ này, rồi nhấp vào Gửi.
 4. Lưu ý: Tài khoản PayPal phải là tài khoản đã xác minh. Không phải mọi tài khoản PayPal đều áp dụng được. Hãy xem Câu hỏi thường gặp về việc xác minh người bán bằng PayPal để biết thêm thông tin.

 5. Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cho biết GoDaddy đã gửi email tới địa chỉ bạn dùng PayPal HOẶC thông tin liên hệ PayPal mà bạn cung cấp không hợp lệ và bạn phải nhập thông tin hợp lệ.
 6. Lưu ý: Thông tin liên hệ của bạn được xác thực với PayPal trong thời gian thực.

 7. Nhấp vào liên kết an toàn đính kèm trong thư tới địa chỉ email bạn dùng PayPal để hoàn thành việc xác minh.
 8. Bạn sẽ được chuyển hướng tới tài khoản GoDaddy mà không cần đăng nhập và tài khoản của bạn sẽ không có giới hạn đặt giá nữa.

Để biết thêm thông tin về việc xác minh bảo mật của PayPal, hãy xem Câu hỏi thường gặp về việc xác minh người bán bằng PayPal.