Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp khác nhau như thế nào?

Địa chỉ email thông thường và địa chỉ email chuyển tiếp là hai loại địa chỉ khác nhau bạn có thể có trong hệ thống email.

Địa chỉ email thông thường có hộp thư đến riêng và không trùng lặp, là nơi bạn có thể gửi, nhận và truy cập email của mình. Bạn có thể truy cập vào hộp thư đến của mình bằng công cụ trực tuyến hoặc bằng chương trình email (như Outlook hoặc Apple Mail).

Địa chỉ email chuyển tiếp cho phép bạn tự động chuyển các email đến tới một địa chỉ email khác. Không có hộp thư đến cho địa chỉ email chuyển tiếp và không có email được lưu lại. Bất kỳ email nào gửi đến địa chỉ email chuyển tiếp sẽ được chuyển hướng tới một địa chỉ email mà bạn đã chỉ định.

Một địa chỉ email không thể vừa là địa chỉ email thông thường, vừa là địa chỉ email chuyển tiếp. Bất kỳ địa chỉ email nào cũng chỉ được dùng cho một trong các dịch vụ này tại một thời điểm. Nếu thay đổi ý định, bạn có thể xóa địa chỉ email hoặc địa chỉ email chuyển tiếp rồi thiết lập sang mục đích sử dụng kia.

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.