Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Địa chỉ IP trang web của tôi là gì?

Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP trang web của bạn để trỏ tên miền đến đó, hoặc sử dụng nó để tải trang web lên thông qua Giao thức truyền tập tin (FTP).

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.

Your hosting account's Website(s) IP Address displays in the Stats and Usage section on the left.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.