Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Địa chỉ IP trang web của tôi là gì?

Bạn có thể cần tìm địa chỉ IP trang web của bạn để trỏ tên miền đến đó, hoặc sử dụng nó để tải trang web lên thông qua Giao thức truyền tập tin (FTP).

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.

Địa chỉ IP chia sẻ tài khoản lưu trữ của bạn hiển thị trong mục Thống kê bên trái. Nếu không hiển thị, hãy nhấp vào mở rộng thống kê.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.