About .bz Domains

The .bz country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Belize. The information below also applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs):

The information below also applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs):

  • .com.bz — Intended for commercial entities
  • .net.bz — Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)

Note: These domain names can contain three to 63 characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register .bz domains? Anyone
Registration length 1-10 years
Renewal length 1-10 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements None
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below2
Registry dot bz

Details

1 Renewal restrictions

Your .bz domain name renews on the day after its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt renewal 10 days after expiration and 40 days after expiration before the domain name is cancelled.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it before the 20th day following expiration, you must recover it, and there might be a fee to do so. See Recovering expired domain names for instructions.

2 Refund requirements

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.

Most domains will follow the Standard Terms, but certain domains will have exceptions or may not be refundable at all. Look under BOTH of the following categories:

  • Products with Special Refund Terms (look under Domain Name Registrations/Renewals)
  • Products Not Eligible for Refunds

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.