Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About ccTLDs (Country-Code Domain Names)

Note: We've disabled .tc and .vg new registrations and transfers to us until further notice. We'll turn these services back on when we resolve our registry partner issues. Renewals and transfers away are unaffected.

Some countries or geographical regions, such as .us (United States) and .me (Montenegro), sponsor country-code top-level domain names (ccTLDs). These two-letter domain name extensions have special rules and requirements. For example, they vary widely in their registration lengths and criteria, automatic renewal dates, domain name contact changes, and even transfer procedures.

Read the respective Help article for a ccTLD extension prior to purchasing it, renewing it, backordering it, transferring it, bidding on it, changing your contact information for it, or changing its nameservers.

About .ac Domains
About .ag Domains
About .ai Domains
About .am Domains
About .at Domains
About .au Domains
About .be Domains
About .br Domains
About .bz Domains
About .ca Domains
About .cc Domains
About .ch Domains
About .cl Domains
About .co Domains
About .cn Domains
About .cz Domains
About .de Domains
About .dk Domains
About .es Domains
About .eu Domains
About .fm Domains
About .fr Domains
About .gg Domains
About .gs Domains
About .in Domains
About .io Domains
About .it Domains
About .jp Domains
About .co.jp Domains
About .kr Domains
About .la Domains
About .me Domains
About .ms Domains
About .mx Domains
About .nl Domains
About .no Domains
About .nu Domains
About .co.nz Domains
About .pe Domains
About .ph Domains
About .pl Domains
About .pw Domains
About .ru Domains
About .se Domains
About .sg Domains
About .sh Domains
About .so Domains
About .tc Domains
About .tk Domains
About .tv Domains
About .tw Domains
About .uk Domains
About .us Domains
About .ve Domains
About .vg Domains
About .ws Domains
About .co.za Domains

For more information about ccTLDs, see this article about domain name registries around the world.

Use WHOIS to see if a domain is available.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.