Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

About Cisco Intercompany Media Engine Certificates

The Cisco Intercompany Media Engine Certificate does not function as a regular SSL—it cannot be used to provide secure transactions on websites. This certificate is used only to secure VoIP for business to business communications, and should not be confused with a with an SSL certificate.

A standard SSL certificate is required to use the Cisco Intercompany Media Engine Certificate. You can purchase one from the following page: SSL Certificates.

To use a Cisco Intercompany Media Engine Certificate, you must have a Cisco Unified Application Server. There are no additional requirements for issuing the certificate.

The Cisco Intercompany Media Engine Certificate appears as a credit in your account after purchase and can be issued immediately.

To use the certificate, activate the credit and set it up using the instructions in Requesting and Installing a Cisco Intercompany Media Engine Certificate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.