Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .CITY Domain Names

Explore all the nooks and crannies of your fair city with this domain. The tourism industry can also benefit from using .city when travelers seek out popular sites, events and destinations while visiting.

The .city domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .city, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .city launch plan:

Pre-Registration
Launch: 7/29/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 7/29/14 at 16:00 UTC
End Date: 9/27/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 10/1/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 10/08/14 at 16:00 UTC

For .city pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.