Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .cn domains

Tính năng Tính khả dụng
Ai có thể đăng ký miền .CN? Bất cứ ai1
Các giới hạn tên miền Chiều dài 3-63 mẫu tự
Thời gian đăng ký 1-10 năm
Thời gian gia hạn 1-10 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Không
Yêu cầu cho máy chủ tên
 • Tối đa 6
 • 1 cần cho trang mạng hay email1
 • Địa chỉ IP duy nhất
Chuyển đến GoDaddy Được hỗ trợ
Chuyển đi Đã hỗ trợ2
Đăng ký riêng Không có
Đăng ký được bảo vệ Không có
Đơn hàng đặt sẵn Không có
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Đã hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Đã hỗ trợ3
Mẫu tự mạng kỹ thuật số tích hợp (IDN) Hỗ trợ (không khả dụng cho com.cn, net.cn, org.cn)
Hết hạn/bồi thường Chi tiết dưới đây4
Chính sách hoàn tiền 120 giờ (5 ngày) không có ngoại lệ5
Cơ quan đăng ký CNNIC - Trung Tâm Thông Tin Mạng Lưới Liên Mạng Trung Quốc

Chi tiết

1 Trang mạng & email

Để dùng tên miền .CN cho trang mạng hay email, trước tiên bạn phải kích hoạt tên miền qua việc xác thực tên thực.

2 Chuyển đi từ GoDaddy

 • Miền không thể chuyển được nếu miền hết hạn trong vòng 15 ngày
 • Một miền không thể chuyển trong 60 ngày sau khi đăng ký
 • Không thể chuyển một miền trong 60 ngày sau một lần chuyển
 • Không thể chuyển một miền sau khi thay đổi người đăng ký trong 60 ngày

3 Cập nhật liên hệ

 • Nếu miền chưa được kích hoạt, các cập nhật liên hệ có thể làm được một cách thoải mái.
 • Nếu miền đã được kích hoạt bằng việc xác thực tên thực, bạn chỉ có thể cập nhật tổ chức người đăng ký, tên họ của bạn bằng cách hoàn tất việc xác thực tên thực cho thông tin mới. Thông tin liên hệ khác có thể cập nhật được một cách thoải mái.

4 Hết hạn/bồi thường

Các ngày sau khi hết hạn Bang
Dưới 15 Có thể gia hạn mà không cần phí
15-40 Có thể gia hạn mà cần phí bồi thường
Trên 40 Rút khỏi tài khoản của bạn

5 Chính sách bồi thường

Chính sách chuẩn cho việc bồi thường miền áp dụng với những bổ sung/ngoại lệ sau đây:

 • Việc không thể kích hoạt miền .CN qua việc xác thực tên thực không kéo dài thời gian bồi thường ngoài 120 giờ (5 ngày) sau khi đăng ký lần đầu
 • Các tên miền được gia hạn theo cách thủ công không được bồi thường.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.