Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

About Credit Card Account Updater programs

We're enrolled in the Visa® Account Updater and MasterCard® Automatic Billing Updater programs. These programs enable sharing updated account information between us and your credit card company.

After we submit your recurring billing authorizations to your credit card company, we receive your updated account information if your card number or expiration date has changed. Once we receive your updated account information, we automatically update your payment profile and attempt to process the transaction.

American Express® has a recurring billing program similar to the Visa Account Updater and MasterCard Automatic Billing Updater programs. This program requires no action on our part.

Once American Express receives your recurring billing authorizations from us, they internally identify your new card numbers or expiration dates. Then, they process transactions using your updated account information without sending it to us, so your payment profiles are not updated.

To verify your issuing bank's participation in these programs, please contact your credit card company.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.