Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

About designing

Designing your Quick Shopping Cart storefront involves choosing a template and selecting product and category page layouts. Once you establish the template and layout, you can customize the template's fonts and colors.

After modifying your template, you can provide contact information about your store or company and create non-product pages to display in your store, such as "About Us," "Contact Us," and "Terms and Conditions" pages.

For more information about designing your storefront, see:

For a walkthrough of designing your storefront, see Walkthrough: Designing Your Store.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.