Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .DIGITAL Domain Names

Today's digital realm can encapsulate a wide variety of different scenarios. The .digital domain name can be applicable for artists, bands, and businesses evolving into the digital universe. Whether an open-source organization is offering a digital download of a service, or a musician is extending digital renderings of recent work, .digital has it all covered.

The .digital domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .digital, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .digital pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.