Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .DIRECT Domain Names

The .direct domain name is vast in scope, and can encompass such concepts as giving directions, providing direct guidance, directing a program or process, or literally just being direct. The .direct extension will serve as an umbrella domain for multiple different topics and business ventures.

The .direct domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .direct, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .direct pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.