Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .DIRECTORY Domain Names

A memorable web address for anyone who offers listings of people, places or files. Whatever you catalog – residential listings, service providers, membership lists or even data for the software industry – .directory is where you belong.

The .directory domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .directory, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

Be one of the first to snag a .directory domain and claim Internet real estate that's specific to you! For .directory pricing, click here.

Note: The price of your .directory domain may vary based on the domain combination you search for and pre-register.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.