Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .dk Domains

The .dk country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Denmark.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai (chi tiết bên dưới)1
Thời gian đăng ký 1, 2, 3 or 5 years
Thời gian gia hạn 1 year at a time
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Transfers away Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Chi tiết bên dưới4
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới5
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới6
Cơ quan đăng ký DK Hostmaster

The process to activate your .DK domain is easy. You should have received an email from info@dk-hostmaster.dk shortly after you purchased your domain. There's an attachment to this email that contains your userid and password to your registry account, as well as steps to activate your domain. Please follow the steps and activate your domain as soon as possible. Failure to do so within 90 days of purchasing the domain will result in your domain name being deleted without refund.

Note: You should not update the Billing contact information as this will transfer the domain name to the Registry and you won't be able to manage it through your GoDaddy account. 1API GmbH (aka Hexonet) is the partner we use in order to offer .DK domains. If you have accidentally transferred the domain away, please contact our customer support for further assistance.

Chi tiết

1 Registration restrictions

Anyone can register a .dk domain. If the registrant or admin contact is an organization/company located in Europe, they have to submit a VAT-ID. If the registrant or admin contact is a natural person, no matter where they live, or is an organization/company outside of Europe, they do not need to submit a VAT-ID.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Renewals are allowed anytime between 61 days prior to expiration and 3 days prior to expiration. Renewals for .dk domains can take up to 72 hours before they appear back in the account after expiring.

Không có thời gian đình trệ cho sự gia hạn thủ công hay tự động.

3 Transfers-away details

Transfers-away for .dk domains are initiated by the gaining registrar. An authorization code is not required. You may need to follow further instructions from Chuyển miền của tôi khỏi GoDaddy.

4 Contact updates

You can only update the Technical and Billing contact information for .dk domain names through GoDaddy. However, you can update the Registrant and Administrative contacts through the registry itself.

5 Chính sách hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, vui lòng truy cập vào trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy.

Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

6 Nameserver requirements

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Không hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Maximum Length of nameservers 189 characters; does not include domain name
Số máy chủ tên tối thiểu 2
Số máy chủ tên tối đa 7
Số lượng cần để phân giải 2
Child nameservers Require IP address; maximum of 1

Nameservers can only be used if they're registered at HostmasterDK and the domain is correctly activated by the domain owner.

To update your nameservers, you must contact the .dk registry and give them the URL, your phone number and email address. You'll then receive an email from the registry prompting you to go to the site to acknowledge your nameserver change. You can also make the request through the registry.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.