Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .es Domains

If you own a .es domain extension and have not previously provided your tax ID information, you will soon be receiving an email regarding new .es domains compliance. This email contains crucial information that will guide you through providing your Tax ID numbers (referred to as NIF/NIE numbers) to us in order to avoid cancellation of services like email and websites. Please call 24/7 Support at (480) 505-8877 for assistance with this process if needed!

The .es country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Spain and español. The information below also applies to the following country-code second-level domains (ccSLDs):

  • .com.es — Intended for commercial entities
  • .nom.es — Intended for personal names
  • .org.es — Intended for noncommercial entities

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning, end, or third and fourth characters in the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Tính năng Khả dụng
Who can register .es domains? Chi tiết bên dưới1
Các giới hạn tên miền Trống
Thời gian đăng ký 1-5 năm
Thời gian gia hạn 1-5 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới2
Yêu cầu với máy chủ tên miền Trống
DNSSEC Được hỗ trợ
Chuyển miền sang GoDaddy Chi tiết bên dưới3
Chuyển miền đi Chi tiết bên dưới4
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Chi tiết bên dưới5
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Không hỗ trợ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem bên dưới6
Cơ quan đăng ký Nic.ES

Chi tiết

1 Registration restrictions

Anyone/any company can register .es domain names on a first-come, first-served basis, however, everyone/every company has to provide an ID number from a government issued ID (i.e. driver's license, passport, tax ID card, company registration number, VAT number). If the registrant of the domain name is an individual, the domain name registrant and its administrative contact must match.

2 Những giới hạn trong việc gia hạn

Your .es domain name must renew prior to its expiration date. The renewal date depends on whether you manually renew it or let us auto-renew it.

You can manually renew your .es domain name in the Domain Manager when it is within 1 year of expiration. For more information, see Gia hạn thủ công.

If you do not manually renew your domain name, we attempt auto-renewal 54 days prior to its expiration date. If our auto-renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal 45 days prior to expiration. If our second attempt at auto-renewal fails, we make a final attempt 35 days prior to expiration.

If our final attempt to auto-renew the domain name fails and you did not manually renew it, we will park your domain and you must redeem it. There might be a redemption fee. See Gia hạn miền đã hết hạn của tôi for redemption instructions.

3 Yêu cầu đối với việc chuyển miền đến

See Chuyển miền của tôi cho GoDaddy for information on the transfer process. Note that .es transfers are unique in three ways:

  • The domain name does not have to be unlocked to be available for transfer.
  • The Admin-C (PCA) receives an email containing approve and cancel links and has up to 10 days to approve or cancel the transfer. If the Admin-C approves the transfer within 10 days, the transfer is complete.
  • Due to registry limitations, no extra registration time is added to a .es domain name when you transfer it to us.

4 Yêu cầu đối với việc chuyển đi

The same registry rules exist as with transferring a .es domain name to us. Check with your new registrar for exact information on beginning the transfer process. The domain name does not need to be unlocked to be available for transfer.

5 Account change requirements

When you move a .es domain name, the registrant's first name, last name, and company name cannot be changed.

6 Chính sách hoàn tiền

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.