Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .ESTATE Domain Names

If you're looking for a domain extension that represents your possessions, property, land, history, law firm or real estate company, look no further — .estate is the domain extension for you! With the .estate extension, you'll inherit a domain with value, and your website will be a destination the online world is looking for.

The .estate domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .estate, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

Be one of the first to snag a .estate domain and claim Internet real estate that's specific to you! For .estate pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.