Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .fr Domains

The .fr country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents France.

Tên miền có thể bao gồm tối đa 63 ký tự và tối thiểu 3 ký tự, và có thể chứa chữ cái (a đến z), chữ số (0 đến 9) và dấu gạch nối (ngoại trừ ở đầu hoặc ở cuối tên miền) Bạn không thể đăng ký tên miền với các ký tự đặc biệt chẳng hạn như & và #.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Details here
Thời gian đăng ký 1 năm
Thời gian gia hạn 1 năm
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Details here
Chuyển miền sang GoDaddy Không hỗ trợ
Chuyển miền đi Supported (details below)2
Đăng ký riêng Không hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Không hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Không hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ (chi tiết bên dưới)3
IDN Tiếng Pháp
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền Xem dưới đây4
Cơ quan đăng ký AFNIC

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .fr cần được gia hạn trước ngày hết hạn. Ngày gia hạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn cài đặt để gia hạn tên miền một cách tự động hay thủ công. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động vào ngày đầu tiên của tháng trước thời điểm hết hạn tên miền. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào ngày mùng 10 và thử lại lần nữa vào ngày 20 của tháng đó.

Nếu chúng tôi không thể gia hạn tự động cho tên miền và bạn không gia hạn thủ công trước ngày 20 của tháng trước thời điểm hết hạn, thì bạn có thể thử lấy lại tên miền đó và phải chịu một khoản phí. Xem Gia hạn miền đã hết hạn của tôi để biết thêm thông tin.

Ví dụ, nếu tên miền .fr của bạn hết hạn vào mùng 10 tháng 10 và bạn không tự động gia hạn lại, bạn có thể gia hạn nó theo cách thủ công chậm nhất vào ngày 20 tháng 9. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày mùng 1 tháng 9, mùng 10 tháng 9 và 20 tháng 9.

2 Transfers away requirements

Please contact customer support to request an authorization code for .fr domain transfers away.

3 Contact updates requirements

Hãy liên hệ với phòng hỗ trợ của chúng tôi để cập nhật các trường liên hệ đăng ký sau cho tên miền .fr của bạn:

  • Tên
  • Họ
  • Tổ chức (tên công ty)
  • Quốc gia

If a .fr domain has a Domain Trustee linked to it (and therefore account changes are prohibited), the billing information must stay in the original account and CANNOT be moved to a different account.

You can update all other domain name contact information through the Domain Manager in your GoDaddy account.

4 Refund policy

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.