Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .FUND Domain Names

Whether you are seeking funding for a project or looking to offer funding for a new venture, the .fund domain name can add a customized touch to your site. Niche enough to serve those with a specific funding purpose, but broad enough to function on multiple different levels, .fund is available today for any purpose.

The .fund domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .fund, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

For .fund pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.