Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .GALLERY Domain Names

Galleries don't just exist in local art districts - they thrive online! The Internet is an extremely image-driven place, and with the .gallery domain extension, your website will be recognized as a destination for all things visual and a place to connect with art lovers worldwide.

The .gallery domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that applies to .gallery, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

For .gallery pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.