Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .GIFTS Domain Names

Many people today have made the transition to buying gifts exclusively online. Any business that specializes in gifts and gift-giving should pay close attention to the unveiling of the .gifts domain. Retailers looking to stand apart from the competition can't lose with .gifts.

The .gifts domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .gifts, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .gifts launch plan:

Pre-Registration
Launch: 9/2/14 at 18:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 9/2/14 at 16:00 UTC
End Date: 11/1/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 11/5/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 2/3/15 at 16:00 UTC

For .gifts pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.