Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .GODADDY domains

As the world leader in domain names, we're excited to launch the .godaddy top-level domain. This new, innovative namespace allows us to create simple, memorable web addresses for use by GoDaddy. We look forward to exploring new opportunities with this exclusive TLD.

Registry Contact
GoDaddy East, LLC
Abuse Department
14455 N. Hayden Rd.
Suite 100
Scottsdale, AZ 85260 USA
RyPrimaryContact@godaddy.com

To report abuse of the .GODADDY extension, please contact:
GoDaddy East, LLC
Abuse Department
14455 N. Hayden Rd.
Suite 100
Scottsdale, AZ 85260 USA
ryabusecontact@godaddy.com

Important Links


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.