Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .GRAPHICS Domain Names

If you’re an artist, graphic designer, printer or multimedia producer, check out .graphics. This new domain also works well for websites that provide stock or public-use graphics.

The .graphics domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the rules and regulations that apply to .graphics, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts registration process, see Registering Donuts domains.

Be one of the first to snag a .graphics domain and claim Internet real estate that's specific to you! For .graphics pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.