Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .LGBT Domain Names

The .lgbt domain name creates a niche online hub for the gay, lesbian, bisexual and transgendered communities to join together while pursuing activist causes, sharing common interests, engaging in community forums and fostering self-expression. The .lgbt extension allows for connections to develop and communication to flourish.

Pre-Registration Information

General Availability

Beginning February 6, 2015 at 17:00 UTC, customers can pre-register .lgbt domain names on a first-come, first-served basis.

Bulk .lgbt registration is supported during General Availability.

Multiple applications that are pre-registered with different registrars prior to February 10, 2014 will be resolved on a first-come, first-served basis at the opening of General Availability. If you aren't able to secure the domain name, we'll refund the registration fee.

Note: If you are awarded the domain name, you have 5 days to cancel your domain name and get a refund of the registration fee.

Registration Information

Who can register .lgbt domain names?

Anyone can register .lgbt domain names on a first-come, first-served basis.

These domain names can have a up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. IDNs will not be supported for .lgbt.

Which registry controls .lgbt domain names?

Afilias is the sponsor and the backend provider for the .lgbt extension.

For how long can I register .lgbt domain names?

You can register a .lgbt domain name for a minimum of one year and a maximum of 10 years.

When do .lgbt domain names renew?

Your .lgbt domains will be auto-renewed on their expiration date and will be parked after the first failed billing attempt. If the domain name is not renewed within 40 days of expiration, it will be cancelled.

Can I transfer .lgbt domain names to my account with you?

Yes. See Transfer my domain to GoDaddy for details on the transfer process.

Can I transfer .lgbt domain names from you to another registrar?

Yes. See Transfer domain from GoDaddy to another registrar for details on the transfer process for these domain names.

Can I add privacy and protection to .lgbt domain names?

Private Registration is available for .lgbt domains, but Protected Registration is not.

Can I backorder .lgbt domain names?

No. We currently do not support the backorder of .lgbt domain names.

Can I move .lgbt domain names to another account with you?

Yes. See Transfer my domain to another GoDaddy account to start the account move process.

Can I update the contact information for .lgbt domain names?

Yes. See Change domain contact information for details on making these changes.

Are there nameserver requirements for my .lgbt domain names?

Two nameservers are required for .lgbt domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. IPv4, IPv6, DNSSEC is supported.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.