Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .LOL domains

Note: As of 8/23/17, GoDaddy no longer accepts new registrations or transfers-in for this domain extension.

Uniregistry is both the sponsor and backend provider for the .lol extension.

Restrictions

These domain names can have up to 63 characters, with a minimum of 1 character, and can contain letters (a-z), numbers (0-9) and hyphens (except in the 3rd or 4th characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Registration length 1 - 10 years
Transfers to
Transfers away
Private Registration -
Protected Registration -
Backorders -
Bulk Registration
Account change
Contact updates
IDNs Cyrillic, French, German, Italian, Portuguese, & Spanish

Who can register .lol domains?

Anyone can register .lol domain names on a first-come, first-served basis.

Renewals

We'll attempt to auto-renew your .lol domain on its expiration date. We'll park .lol domain names after the first failed billing attempt. If the domain isn't renewed within 40 days following expiration, we cancel it and remove it from your account.

Nameserver requirements

Two nameservers are required for .lol domains to resolve, and a maximum of 13 nameservers is allowed. DNSSEC, IPv4 and IPv6 are supported.

Want to buy a .lol domain? Check here for details today!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.