Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .mx Domains

The .mx country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Mexico. The information below applies to the following country-code second-level domain name (ccSLD) that we offer at this time:

  • .com.mx — Intended for commercial entities

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of three characters, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except at the beginning or end of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #.

Features Availability
Who can register? Anyone
Registration length 1 - 5 years
Renewal length 1 - 5 years
Renewal restrictions Details below1
Nameserver requirements Details below2
Transfers to GoDaddy Supported
Transfers away Supported
Private registration Supported
Protected registration Supported
Backorders Not supported
Bulk registration Supported
Account change Supported
Contact updates Supported
IDNs Not supported
Expiration/redemption Please contact customer support
Refund policy Details below3
Registry NIC México

Details

1 Renewal restrictions

We attempt auto-renewal of your .mx domain name on its expiration date. If the renewal attempt fails, we re-attempt auto-renewal five days later. If the second attempt fails, we try again five days after that.

For example: Your .mx domain name expires on October 1. If your domain name does not renew automatically, you can renew it manually until October 11. For automatic renewals, we attempt to renew the domain name on October 1, October 6, and October 11.

If we cannot auto-renew the domain name and you do not manually renew it by the 10th day after the expiration date, you can contact our support team to attempt to recover it.

2 Nameserver requirements

Per the NIC México registry, .mx domain names require separate IP addresses for each nameserver that is used. You cannot use two nameservers that resolve to the same IP address.

3 Refund policy

For details on refunds, please visit GoDaddy's Refund Policy page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.