Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .NETWORK Domain Names

The .network domain name is endemic to internet culture. Networking has become a fluid activity among nearly all internet users, and it is network servers, media forums and telecommunication hubs that keep internet technology humming along smoothly.

The .network domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .network, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .network launch plan:

Pre-Registration
Launch: 9/30/14

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 9/30/14 at 16:00 UTC
End Date: 11/29/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 12/3/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 12/10/14 at 16:00 UTC

For .network pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.