Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .pe Domains

The .pe country-code top-level domain name (ccTLD) is an extension that represents Peru. The information below applies to the following country-code second-level domain names (ccSLDs) that we offer at this time:

  • .com.pe - Intended for commercial entities
  • .net.pe - Intended for network infrastructures, such as Internet Service Providers (ISPs)
  • .org.pe - Intended for noncommercial entities
  • .nom.pe - Intended for general purpose

Domain names can be up to 63 characters, with a minimum of one character, and can contain letters (a to z), numbers (0 to 9), and hyphens (except as the first or last characters of the domain name). You cannot register domain names with special characters such as & and #. Domain names beginning or ending with hyphens, as well as domain names with hyphens in the third and fourth positions, are prohibited.

Tính năng Khả dụng
Ai có thể đăng ký? Bất kỳ ai
Thời gian đăng ký 1 - 5 years
Thời gian gia hạn 1 - 4 years
Những giới hạn trong việc gia hạn Chi tiết bên dưới1
Yêu cầu với máy chủ tên miền Chi tiết bên dưới2
Chuyển miền sang GoDaddy Được hỗ trợ
Chuyển miền đi Được hỗ trợ
Đăng ký riêng Được hỗ trợ
Đăng ký được bảo vệ Được hỗ trợ
Đơn hàng đặt sẵn Không hỗ trợ
Đăng ký số lượng lớn Được hỗ trợ
Thay đổi tài khoản Được hỗ trợ
Cập nhật liên hệ Được hỗ trợ
IDN Spanish IDN characters supported: á, é, í, ó, ú and ñ
Hết hạn/bồi thường Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng
Chính sách hoàn tiền See below3
Cơ quan đăng ký RCP NIC.PE

Chi tiết

1 Những giới hạn trong việc gia hạn

Tên miền .pe của bạn cần được gia hạn vào ngày hết hạn. Việc tự động gia hạn được thử một ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại vào 12 ngày sau đó và thêm lần nữa vào 19 ngày sau đó.

Nếu chúng tôi không thể tự động gia hạn tên miền và bạn không gia hạn thủ công tên miền vào ngày thứ 25 sau ngày hết hạn, nó phải được mua lại. Có thể mất phí để mua lại. Tên miền của bạn sẽ được hủy bỏ và xóa khỏi tài khoản của bạn nếu không được gia hạn vào ngày thứ 29 sau khi hết hạn.

2 Yêu cầu đối với máy chủ tên

Các tính năng của máy chủ tên Chi tiết
IPv4 Được hỗ trợ
IPv6 Được hỗ trợ
DNSSEC Không hỗ trợ
Số máy chủ tên tối thiểu 1
Số máy chủ tên tối đa 10

Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

3 Refund policy

Để biết thông tin chi tiết về hoàn tiền, vui lòng truy cập trang Chính sách hoàn tiền của GoDaddy. Hầu hết miền sẽ tuân thủ Điều khoản thông thường nhưng một số miền sẽ có ngoại lệ hoặc có thể không được hoàn tiền. Hãy tìm trong CẢ HAI danh mục sau đây:

  • Sản phẩm có các điều khoản hoàn tiền đặc biệt (xem bên dưới phần Đăng ký/Gia hạn tên miền)
  • Những sản phẩm không đủ điều kiện được hoàn tiền

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.