Trợ giúp

Miền Trợ giúp

About .PHOTOS Domain Names

Anyone who creates, sells or simply enjoys photographic imagery can display their passion online with .photos.

Whether you’re a professional photographer, an amateur shutterbug or run a photo gallery or database, put .photos in your Web address to show the world where your heart is.

The .photos domain extension is managed by the Donuts registry. To learn about the regulations and pre-registration information that apply to .photos, see About Donuts Domain Names.

For information about Donuts' registration process, see Registering Donuts domains.

The following dates apply to the .photos launch plan:

Pre-Registration
Launch: 1/30/14 at 16:00 UTC

Trademark Holder (Sunrise)
Start Date: 1/30/14 at 16:00 UTC
End Date: 2/22/14 at 16:00 UTC

Early Access (Landrush)
Launch: 2/26/14 at 16:00 UTC

General Availability
Launch: 3/5/14 at 16:00 UTC

For .photos pricing, click here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.